'
Kolay Kullanım
Derin bir teknik bilgiye gerek duymadan en hızlı, en esnek, en kolay şekilde, birkaç sürükle bırak işlemi ile saniyeler içinde istediğiniz tarzda tablolar ve grafikler oluşturabilirsiniz.
'
Veri Tabanı Bağımsız
NoviBI farklı sistemlerdeki verilerinizi tek bir platformda raporlayabileceğiniz, ilişkisel veri tabanlarına ve veri ambarlarına doğrudan bağlantı sağlanabilen bir ortam sunar.
'
Kurumsal Hafıza
Tüm raporlarınızı tek bir çatı altında toplamanızı sağlar. Projeler ve klasörler oluşturarak analiz ve rapor kütüphanesi sayesinde işletmenizin kurumsal hafızasını oluşturabilirsiniz.

İş Zekası ve İş Analitiği

Bilgi kurumlar için en önemli ve en güçlü değerdir.

Günümüzde rekabet sınır tanımıyor. Rekabet ortamında başarıyı yakalamak için, değişen pazar koşullarına karşı hızlı kararlar alarak anında tepki vermek gerekiyor.

Sürdürülebilir rekabet avantajı için bilginin gücünü daha etkin kullanmak ve daha isabetli kararlar için bilginin iş süreçlerine doğrudan entegrasyonu zorunlu hale gelmiştir.

Teknolojinin hızlı gelişimi ile kurumlara operasyonel sistemlerinden, bayilerinden, satış örgütlerinden, pazardan ve sosyal medyadan sayısız veri akmaktadır.

Bu veriler genellikle farklı yazılımlarda üretildiğinden, yönetimi, analizi zor ve zaman alıcı olmaktadır.

Sonraki

Doğru bilgiye hızlıca ulaşın…

Güncel adı ile Büyük Veri “Big Data”, şirketlerin bilgi teknolojileri ve raporlama departmanlarına ciddi bir iş yükü getirirken diğer yandan karar vericilerin doğru bilgiye hızlı ulaşmalarını güçleştirmektedir.

Veriler, doğru bakış açıları ile anlaşılır şekillerde derlendiğinde anlamlı bilgi haline gelebilir, karar destek mekanizmasına hizmet edebilir.

Süreç olarak incelediğimizde veri bilgiye, bilgi yoruma, yorum karara ve karar eyleme dönüştüğünde ancak gerçek bir karar destek mekanizmasından bahsedilebilir.

İş zekası uygulamaları veriyi bilgiye dönüştürerek, kurumların kaynaklarını daha verimli bir şekilde kullanmasını sağlar. Operasyon etkinliğinin artırılmasına, daha akıllı ve daha çevik olunmasına, kaynakların daha etkin kullanılmasına destek verir.

Sonraki

NoviBI farklı kaynaklardan alınan bilgileri bir araya getirerek tüm yönetimsel ihtiyaçlarınızı karşılar :

 • Hızlı ve esnek sorgulama,
 • Tam ve doğru veriler ile analiz,
 • Kişisel rapor oluşturabilme,
 • Bilgi işlem desteğine ihtiyaç olmadan veri analizi,
 • İşletme performansının operasyonel ve finansal olarak izlenmesi,
 • Sorunlar ve başarıların analizi ve buna göre stratejinin revize edilmesi.

Süreçlerinize destek olur.

İş zekası uygulamaları günümüzde finanstan telekomünikasyona, perakendeden üretime her sektörden ve her büyüklükten firmaya değer katmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

Kurumlar iş zekası sistemlerinin sunduğu analiz ve raporlarla iş akışlarını yeniden planlayarak verimlilik artışı sağlayabilir, maliyetlerdeki gereksiz harcamaları görerek tasarruf sağlayabilir ve iş fırsatlarını görerek rekabette öne geçebilirler.

Sonraki

NoviBI dinamiktir.

Şirketlerin hızlı ve doğru kararlar alabilmeleri, strateji belirleyebilmeleri ve uyguladıkları stratejilerin sonuçlarını ölçebilmeleri için gerekli olan verilere, hızlı ve güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlar.

Şirketlerin etkili karar vermesini sağlayan, iş performansını optimize etmeye yardımcı olan bir raporlama ve karar destek sistemidir.

Kolay ve esnek kullanımı sayesinde hızlı analizler oluşturmanızı ve verilerinizi görselleştirmenizi sağlar.

Sınırsız sayıda veri tabanı bağlantısı oluşturarak birbirinden farklı ortamlarda saklanılan veriler için sayısız rapor oluşturmanıza ve analize imkân sağlar.

Sonraki

MySQL ABD ve diğer ülkelerde ORACLE Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.
SQL Server, Excel, Access Microsoft Inc. şirketinin ticari markasıdır.
DB2 IBM Inc. şirketinin ticari markasıdır.

Veri Tabanı Bağımsız

NoviBI,
işletmenizde kurulu tüm sistemlere (ERP yazılımları, özel yazılım çözümleri vb.) ait veri tabanlarında (MS SQL, ORACLE, MySQL vb.) verilerinizi tek bir platformda bilgiye dönüştürebileceğiniz, raporlayabileceğiniz bir ortam sunar.

Sonraki

NoviBI ve DashBoard

İş zekası uygulamaları günümüzde finanstan, telekomünikasyona, otomotivden gıdaya her sektörden ve her büyüklükten firmaya değer katmakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

Kurumlar iş zekası sistemlerinin sunduğu analiz ve raporlar yardımı ile iş akışlarını yeniden planlayarak verimlilik artışı sağlayabilir, maliyetlerdeki gereksiz harcamaları görerek tasarruf sağlayabilir ve iş fırsatlarını görerek rekabette öne geçebilirler.

 • Çok miktarda veriyi, kullanımı kolay bir ortamda birden çok şekilde sorgulayabilirsiniz.
 • Sayısal verilerin alt toplamını ve toplamını alma, kategori ve alt kategorilerle verileri özetleme ve özel hesaplamalarla formül oluşturabilirsiniz.
 • Sonuçlarınıza odaklanmak için veri düzeylerini genişletme ve daraltma, ilgi alanlarınıza göre özet verilerden ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
 • Kaynak verilerin farklı özetlerini görmek amacıyla satırları sütunlara veya sütunları satırlara taşıyabilirsiniz. (veya “özetleme”).
 • Tasarım ekranlarında Expression (Deyim) editör ile istediğiniz gibi hesaplanan alanlar oluşturabilirsiniz.
 • Gösterge panelleri ve zengin araçları ile verinizi görselleştirebilirsiniz.
 • Windows, Web ve mobil cihazlar için tamamen interaktif iş zekası panoları oluşturabilirsiniz.
 • Mevcut iş performansı verilerini etkin bir şekilde ve görsel araçlarla izleyebilirsiniz.
 • Kullanıcı ihtiyaçları ve alışkanlıklarına göre tasarım oluşturabilirsiniz.
 • Drill-Down ve Drill-Through ile verilerinizin derinliklerine girebilirsiniz. Tek bir tıklama ile tüm görsel özet verilerin içine girerek detay bilgilere ulaşabilirsiniz.
Sonraki

Dinamik Filtreleme

Tüm görsel ögelerin birlikte çalışmasını sağlayabilir ve istediğiniz elementte istediğiniz bir bölüme tıklayarak gösterge panelindeki diğer elementlerin seçiminize göre filtrelenmesini sağlayabilirsiniz.

Çok katmanlı veri gösterimi: Görsel özet veriden birden fazla katman oluşturabilir, tek bir tıklama ile ekranda farklı bir katmanı ön plana getirebilirsiniz.

Detay verileri göster: Herhangi bir görsel özet veriye tıklayarak, gösterilen sonucun hangi detay verilerden oluştuğunu liste halinde görebilirsiniz. Harita grafikleri ile verilerinizin illere veya ülkelere göre dağılımlarını görsel olarak izleyebilirsiniz. Anahtar performans göstergeleri (KPI) ile organizasyon çapında iş performansını izleyebilirsiniz.

Sonraki

NoviBI ve Mobil

Son kullanıcılar, işletme içerisinde bulunmak zorunda kalmadan bir internet tarayıcısı aracılığı ile tablet, akıllı telefon gibi mobil cihazlar kullanarak istedikleri yerden, istedikleri zaman, yetkileri çerçevesinde raporlara ulaşabilir, görüntüleyebilir ve analizlerini yapabilirler.

Sonraki
catalog
İncele
İndir

Örnek Uygulamalar FİNANS

Kurum Kültürü;

NoviBI’ın finans, lojistik,pazarlama gibi tüm departmanlar için sunduğu rol bazlı kullanım imkanları sayesinde kurum içinde yaygın veri analitiği kültürü oluşturabilirsiniz.
Kullanıcılar sahip oldukları roller bazında sorgulama ve analiz yaparak süreçlerini yönetebilir ve bilgiye dayalı kurum kültürünün oluşumuna katkı sağlayabilirler.

Sonraki

Örnek Uygulamalar OTOMOTİV

Kaynak Bağımsız;

İş Zekası uygulamalarından en temel beklentiyi, “Veriden bilgiye dönüşümün sağlanması ve anlamlı sonuçlar çıkararak iş performansının arttırılması” olarak özetleyebiliriz. Bugün kurumlarda farklı iş süreçlerine destek veren bir çok yazılım kullanılmaktadır. NoviBI tam da bu noktada devreye giriyor. Kurum içerisinde kullanılan yazılımlara tek bir noktadan ulaşarak, bilgi kaynağından bağımsız analiz yapılmasına ve karar süreçlerine destek veriyor.

Sonraki

Örnek Uygulamalar TARIM ve HAYVANCILIK

Tam Zamanında;

İşletmeler iş kararlarına yönelik performanslarını artıracak ya da oluşabilecek risklere yönelik tedbirleri almak için zamanla yarışıyorlar.

Karar almak için doğru bilgiye, zamanında ulaşmak olmazsa olmaz. NoviBI işletmelerin yazılım sistemlerini bütünleşik olarak değerlendirip anlık bilgiye ulaşmayı mümkün hale getiriyor.

Sonraki

Örnek Uygulamalar PERAKENDE

Mobil Kullanım

Günümüzde hızla değişen ekonomik faktörler, bireyleri ve kurumları her geçen gün daha mobil çalışmaya yönlendiriyor. Sık seyahat eden, evden ya da sahadan çalışan yönetici ve ofis dışında çalışanların sayısı hızla artıyor. Bu durum mobilitenin ve etkileşimli çalışma tarzının önemini her geçen gün arttırıyor. NoviBI sağladığı mobil altyapı ile işinize hareket katıyor, hayatınızı kolaylaştırıyor.

Sonraki

Novi Teknoloji
NoviBI bir Novi Teknoloji A.Ş. Ürünüdür

Her geçen gün büyüyerek ve hızlanarak küreselleşen dünyamızın evrensel gelişme aracı bilişim teknolojileri olmuştur.

Gelecekte ülkemizin Bilim ve Teknoloji yarışında önemli bir ölçekte yer alabilmesi ve her alanda gelişmiş toplum olabilmesi için gerekli düşünce sisteminin yapılandırılmasında da bilişimin önemi hiç kuşkusuz ki tartışılmaz olacaktır.

Ülkemizin son yıllarda artan bir ivme ile izlediği dışa açılma politikasının da başarılı olabilmesi ve uluslararası rekabetin hâkim olduğu pazarlarda payını arttırabilmesi için, izlenebilir, yönetilebilir ve gelişime açık bir alt yapı gerekmektedir. Bunun yolu da ileri teknoloji yoğun ve daha az emek kullanmaktan geçmektedir.

Bu düşünce ile uzun yıllardır sektörde profesyonel olarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda elde ettiğimiz tecrübelerimizi yatırıma dönüştürerek, bir kurum olmayı, bu çerçevede çözüm geliştirmeyi ve işletmelere sunmayı hedefledik.

Faaliyetlerimizi bir AR-GE kültürü kapsamında yürütebilmek, olmazsa olmaz olarak değerlendirdiğimiz akademik destek ve Uludağ Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olabilmek için, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi ULUTEK kampüsünde faaliyetlerimizi sürdürmeyi planladık.

Novi Teknoloji, bilgiyi en iyi şekilde kullanarak kullanıcı dostu ürünler üretmek ve bu ürünleri en ekonomik şartlarda kurumlara ulaştırmayı kendine hedef edinmiştir

www.noviteknoloji.com.tr
Fatih GÖÇMENHale TÜRKKAN SONGÜL
NoviBI iş Zekası ve Karar Destek sistemi ile, Çiftlik ve sürü yönetimi süreçlerimizde oluşan verilerimizi bilgiye dönüştürüyoruz. NoviBI ile İş sürekliliğimizi ve iş verimliliğimizi arttırılmasına katkı sağlayarak kurumsal işleyişimizi güçlendirdik.
Fatih GÖÇMEN
SÜTAŞ GRUBU - İş Çözümleri ve Destek Müdürü
NoviBI iş Zekası ve Karar Destek sistemi karmaşık raporları hızlı ve kısa sürelerde hazırlayabilmemizi sağlıyor. NoviBI ile, İşletmemizde farklı yazılım ve veri tabanlarında bulunan verileri entegre ederek anlamlı bilgiye dönüştürüyoruz. Bu sayede karar verme süreçlerimizde gerçek ve anlık bilginin daha fazla desteğini sağlıyoruz.
Hale TÜRKKAN SONGÜL
FOMPAK Automotive Plasitics Interiors - Kalite Müdürü

Tercih Edenler

Ürün ve hizmetlerimize yönelik referans talepleriniz için lütfen bizimle iletişime geçiniz.
Novi Teknoloji Yazılım ve Danışmanlık A.Ş.

Adres: ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü No:315 Nilüfer, Bursa
Tel: +90 224 442 81 00
E-Mail: bilgi@noviteknoloji.com.tr
Sizi Arayalım
Detaylı bilgi almak için lütfen formu doldurunuz.